Andningsmask

SEK 45.00

För skydd mot hälsofarliga torra och vätskeburna partiklar. Masken är utrustad med ventil för att underlätta andning. Användningsområden är t.ex. kemiskt damm, ler- och betongdamm m.m. Partikelfilter skyddar mot damm och aerosoler, ej gaser eller lukter.
Produktalternativ