HISTORIK OCH BAKGRUND

SAMMANSLAGNINGEN

Ägarna till Starag mek. AB och Restaurangmaskiner AB, Peter Österlund och Kurt Norén, har känt varandra och har på olika sätt samarbetat sedan slutet av nittiotalet.
2015 började vi diskutera och planera kring ett fördjupat samarbete, med slutmål att slå ihop företagen till ett gemensamt företag.
Nu har vi genomfört dessa steg och är ett företag med helt nytt namn, Plåtprecision AB.
Under 2017 beslutade Kurt Norén sig för att gå i pension och hans son Kenneth Norén finns nu med som delägare av företaget.

HISTORIK STARAG MEK.AB

Starag mekaniska AB startade 1992 av Peter Österlund. Företaget har arbetat som underleverantör med tunnplåtsbearbetning och skärande bearbetning. Under åren har företaget byggt upp en gedigen erfarenhet inom branchen och arbetar åt flera stora kända företag.

HISTORIK RESTAURANGMASKINER

Restaurangmaskiner startades av Kurts pappa på fyrtiotalet. Från början tillverkade man kaffemaskiner i rostfritt material samt div. andra produkter till restaurangbranchen. Efter en tid minskade försäljningen mot restaurangbranchen och man började att ta emot legoarbeten i mindre skala. Detta var något som ökade och när man köpte sin första styrda revolverstansmaskin och styrda kantpress ökade legojobben kraftigt.