Vi utför olika typer av montage.

I vissa fall ett enkelt montage där endast några detaljer ska skruvas samman.
I andra fall har vi totalansvaret för komplexa enheter där vi hanterar allt från inköp av alla ingående komponenter till montering, provning och förpackning i, för kunden, framtaget emballage med kundens logotype.