KVALITET

Kvalitetssystemet är anpassat efter vår produktion. Kontroll utförs vid varje operation, och dokumenteras via vårt MPS-system.
Mätprotokoll kan bifogas vid begäran.
Vi arbetar enligt FMEA (med feleffektanalys) på de produkter där vi levererar stora kvantiteter varje år.