MILJÖ

Miljöansvar

Vi har högt uppsatta mål när det gäller vad vi producerar, men tar också ansvar när det gäller hur vi tillverkar och producerar.

Policy

Plåtprecision AB har redan en hög standardnivå på miljöarbetet. Men vår miljöpolicy höjer den ytterligare. Inom denna policy finns det en rad kriterier som ska uppfyllas.

Exempel på områden där vi vidtar åtgärder är:

-         Vi har ett väl inarbetat återvinningssystem för skrotmaterial samt emballage från produktionen.

-         Att företaget ska arbeta i förebyggande syfte.

-         Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
-      Vårt elavtal består i vattenkraft samt produktion från förnyelsebara energikällor.

-         Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöarbetet.

-         Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

-         Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete.