Rutiner för reklamationshantering

Vid reklamation: Ring eller maila till ordermottagning hos PP.
08-689 97 50 eller order@platprecision.se

 PP agerar utan dröjsmål. 

Förstå vad som blivit fel.

Bedöm lämplig åtgärd   ( Går att justera befintliga delar/ Måste tillverka nya delar)

Återkoppla till kund när ny leverans kan ske. ( Går alltid först i kön)

Utvärdera om felet som uppstått är orsakat av kund eller hos PP.

Om felet uppstått hos PP, se över om något kan förändras i rutiner etc. för att undvika liknande fel i framtiden.

Kontakta oss om reklamation